Balansmodell
 

 

Hur får jag som chef balans i arbetet och livet?

För de flesta människor i yrkesverksam ålder och då inte minst chefer har arbetet en central roll i tillvaron. Drivkrafterna för att göra en bra arbetsprestation är starka. Samtidigt ökar pressen och stressen i arbetslivet, vilket innebär att många chefer får en sämre livskvalitet. Detta har lett till att allt fler vill försöka få en balans i tillvaron. Tiden är den trånga sektorn och frågan om hur tiden används har stor betydelse. En väg att nå balans kan vara att lära sig att hantera stressen, att effektivisera det egna arbetet samt att formulera personliga utvecklingsmål .

Mål
Målet med seminariet är att deltagarna efter seminariet har bättre förutsättningar att uppnå en balans i tillvaron genom ett effektivare arbetssätt och fler hälsobefrämjande aktiviteter

Genomförande
Seminariet är i första hand avsett för chefer i olika organisationer. Deltagarnas kompetens tas tillvara genom att föreläsningarna varvas med gruppövningar. Seminariet är upplagt på 1 dag (alternativt 1/2 dag).

Innehåll i seminariet

Exempel på avsnitt som ingår:

* Några tankar om arbete och livet

* Arbetets drivkrafter

* Tid och tidsanvändning
- Tiden - en trång sektor
- Tidsanvändningen kan förbättras  

* Balans i tillvaron
- Krav/förväntningar contra resurser/förmågor

* Stress och press i arbetslivet
- Stressen ökar i arbetslivet
- Stresshantering  


< - Tillbaka

   

M
Faktorer som påverkar hälsan
- Livsstil
- Motion
- Kost
- Sömn

* Effektivisering av det egna arbetet
- Olika tekniker

* Personliga utvecklingsmål

* Balans i tillvaron
- Svårigheter och möjligheter
- Handlingsstrategier 

Seminarieledning

Seminarieledare är civilekonom Björn Ericsson, TEMNUS AB,som har lång erfarenhet av ledningsarbete inom stat och kommun. Han har även skrivit boken "Om att nå balans i arbetet och livet"(Brain Books, 2005) 

 

 

TEMNUS AB, Heliosgatan 60, 120 63 Stockholm, tfn: 08 - 644 26 91, e-mail: info@temnus.se